budynek przedszkola

Zabawa

Poprzez zabawę przedszkole tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka oraz zapewnia bezpieczeństwo, opiekę, wychowanie oraz edukację na dobrym poziomie, stwarza warunki dla każdego dziecka, by mogło rozwijać własne talenty.

Rozwój

Dzieci osiągają sukcesy adekwatne do swoich możliwości rozwojowych. Absolwent Naszego Przedszkola  podejmuje działanie twórcze w różnych dziedzinach aktywności - teatr, plastyka, muzyka, lingwistyka. Dzieci zdobywają umiejętność w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu. Nawiązują kontakty życzliwości i zrozumienia we wzajemnych relacjach. Rozumieją poczucie odpowiedzialności i dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Wychowanie

Absolwent Naszego Przedszkola posiada umiejętności, potrafi radzić sobie z własnymi problemami staje się otwarty, ciekawy świata - ma poczucie własnej wartości. Przestrzega ogólnie przyjętych norm społecznych  i moralnych, jest życzliwy, tolerancyjny. Potrafi aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

Realizacja projektu:
Tworzenie i projektowanie stron